Velkommen til Støtteforeningen Hvidovre


Støtteforeningen Hvidovres hovedformål er, at udbrede kendskabet til Gamle Danske Kroer. Foreningen arrangerer flere årlige ture, hvor vi gennem den stedlige kro´s ejer bliver oplyst om kroens oprindelse, ejere gennem tiderne, særlige privilegier og andre interessante oplysninger.

Ud over ovenstående hovedformål, afholdes der i foreningen sociale- og kulturelle aktiviteter, samt div. arrangementer af/for foreningens medlemmer.

Foreningen skaffer midler, så der kan gives tilskud til afholdelse af aktiviteter og arrangementer. Et eventuelt overskud udloddes, i form af donationer og sponsorater m.m. til de af bestyrelsen udvalgte institutioner, foreninger, hospitalsafdelinger m.m.