Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder jf. vedtægternes § 6 til ordinær generalforsamling

Mandag d. 19. februar kl. 18.30 i

Bibliotekscaféen

Hvidovrevej 280

2650 Hvidovre

Døren vil være åben fra kl. 18.00.


Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Kontingent fastsættelse
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. Formand Peter Willumsen er på valg, ønsker genvalg
  2. Næstformand Lis Thomsen er på valg, ønsker genvalg
  3. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen
   1. Gitte Knudsen ønsker genvalg
   2. Dorthe Jensen ønsker genvalg
 8. Valg af revisor og suppleant
  1. Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen
   1. Revisor Peter Thomsen ønsker genvalg
   2. Revisorsupplant Lisbeth Rasmussen ønsker genvalg
 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 11. februar 2024.

Forslag sendes til mailadresse: willumsen52@live.com

Der vil blive budt på kaffe, the og en lille forfriskning.